Norway

Norge

Disippelkurset Frihet i Kristus er et svært nyttig verktøy for dsippelgjøring i menigheten. Kurset er nå i ferd med å bli oversatt til norsk, og vil bli gitt ut så snart som mulig. Du finner mer informasjon om kurset ved å følge med på nettsidene.

Ole Kristian Sameien er representant for Freedom in Christ i Norge. Bare ta kontakt hvis du lurer på noe. 

www.ficm.no

www.frihetikristus.no 

Mobil: 40403156

E-post: osameien@nlmhamar.no

The Discipleship Course, Freedom in Christ is a very useful tool for making disciples in the Church. The course is now being translated into Norwegian, and will be published as soon as possible. You will find more information about the course by visiting our website.

Ole Kristian Sameien is the National Representative for Freedom in Christ in Norway. If you have any questions you are welcome to contact him.

Mobile: +47 40403156

E-post: osameien@nlmhamar.no

Region: 
Europe